Geen recht op bijstandsuitkering

Geen recht op bijstandsuitkering volgens de gemeente

Het is mogelijk dat u of uw partner geen recht op bijstandsuitkering heeft.

U of uw partner heeft geen recht op bijstandsuitkering, want Gevolgen voor de andere partner
  • een van u is gedetineerd of zou in detentie moeten verblijven;
  • een van u verblijft langer dan toegestaan in het buitenland;
  • een van uw is jonger dan 27 jaar en laat duidelijk merken dat hij zijn verplichtingen niet wil nakomen;
  • een van u is geen Nederlander of hier te lande woonachtige vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt. (Asielzoekers met een verblijfstatus kunnen bijvoorbeeld ook bijstand krijgen.)
Als de andere partner niet is uitgesloten en wél aan de voorwaarden voldoet kan hij of zij recht hebben op bijstand. De norm is gelijk aan 50% van de gehuwdennorm indien:

  • de andere partner 21 jaar of ouder is en geen kostendelendemedebewoners heeft; dan wel
  • de andere partner jonger dan 21 jaar is

Bijstand voor de partner die wel recht heeft

Geen recht op bijstandsuitkeringDegene op wie een van bovenstaande situaties van toepassing is, heeft in principe geen recht op bijstandsuitkering. Als de andere partner wel aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering voldoet, dan heeft diegene wel recht op bijstand. Daarbij is het volgende van belang:

1. Met de inkomsten van de partner die geen recht heeft, wordt rekening gehouden. De gemeente houdt rekening met de inkomsten de partner die geen recht op bijstandsuitkering heeft. Als de bijstand en de inkomsten van de partner samen hoger zijn dan de bijstand die u zou ontvangen als u wel beiden recht op bijstand zou hebben, worden deze gekort op uw bijstand. Alleen het meerdere wordt gekort.
2. Met het vermogen van de partner die geen recht heeft, wordt rekening gehouden. De gemeente houdt rekening met het eigen vermogen van de partner die geen recht op bijstand heeft. Samen mag u niet meereigen vermogen hebben dan € 11.790.

Hulpbijuitkering.nl helpt bij het oplossen van problemen met uw uitkering! Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen de mogelijkheden met u bespreken!