Geen Inkomen Wat Nu?

Baan verloren of geen inkomen?

Heeft u net uw baan verloren of heeft u om een andere reden op dit moment geen inkomen en vraagt u zich af wat nu?

Het enige dat u kunt doen is zo snel mogelijk weer een vaste inkomstenbron regelen. Het moet namelijk wel mogelijk blijven om alle rekeningen ten betalen en in de noodzakelijke kosten van uw bestaan te voorzien. Tenzij u al een nieuwe baan heeft gevonden zult u daarom na moeten gaan of u in aanmerking komt voor een uitkering.

Als u net uw baan heeft verloren maar dit niet aan u te wijten is en u bovendien lang genoeg heeft gewerkt om rechten op te bouwen in dat verband, komt u de eerste tijd vaak in aanmerking voor een WW-uitkering.

Het is van belang dat u binnen 1 week na uw eerste werkloosheidsdag een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Doet u dat niet dan krijgt u namelijk tijdelijk minder uitkering toegewezen en heeft u dus geen inkomen.

Vóór 1 januari 2016 werkloos geworden

geen inkomenIndien u vóór 1 januari 2016 werkloos bent geworden duurt uw WW-uitkering minimaal 3 en (afhankelijk van uw arbeidsverleden) maximaal 38 maanden. Bent u op of na 1 januari 2016 werkloos geworden dan dient u er rekening mee te houden dat de maximale duur van de WW in stappen korter wordt. Ieder kwartaal gaat er een maand vanaf totdat de WW-uitkering met ingang van 1 april 2019 nog maximaal 24 maanden duurt.

Recht op bijstand

Heeft u geen recht (meer) op een WW-uitkering dan heeft u mogelijk recht op bijstand. Deze (Participatiewet)uitkering is qua hoogte gebaseerd op het minimumloon en is (via www.werk.nl ) aan te vragen bij het UWV en de gemeente. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen dient u onder meer in Nederland woonachtig te zijn, 18 jaar of ouder te zijn, te weinig of geen inkomen te hebben om in uw levensonderhoud te voorzien en geen recht te hebben op een andere uitkering. Bovendien dient u als werkzoekende ingeschreven te staan op werk.nl en mag u niet beschikken over vermogen boven de geldende vermogensgrens.

Recht op bijzondere bijstand

Voor zover u geen beroep kunt doen op een bijstandsuitkering kunt u mogelijk nog aanspraak maken op bijzondere bijstand. Deze door de gemeente uitgevoerde regeling staat los van de algemene bijstand en kan door rechthebbenden met onvoldoende draagkracht c.q. met een inkomen op bijstandsniveau worden aangevraagd worden voor bijzondere onvoorziene kosten zoals medische uitgaven, een kapotte wasmachine of een nieuwe bril.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag tot slot is een eenmalige uitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. Uw gemeente bepaalt (in een verordening) wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen. De aanvraag voor deze toeslag moet worden ingediend bij de gemeente en wordt ook door haar uitbetaald. Mogelijk heeft uw gemeente naar de individuele inkomenstoeslag nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen. Het is dan ook raadzaam om de gemeente navraag te doen naar de geldende minimavoorzieningen.

Hulp nodig? Vrijblijvend contact opnemen

geen inkomenHet is natuurlijk mogelijk dat u problemen ondervindt bij de aanvraag van een van voornoemde uitkeringen of regelingen. Zo kan uw aanvraag onterecht worden geweigerd of kan een lopende uitkering ineens stop worden gezet. Dan is het goed om te weten dat onze advocaten u hierbij kunnen helpen. Neem dus gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hulpbijuitkering.nl helpt bij het oplossen van problemen met uw uitkering! Neem vrijblijvend contact met ons op en wij zullen de mogelijkheden met u bespreken!